UITNODIGING 19/12/’19

Stille nacht, veilige nacht?

De nationale Ombudsman en de Kinderombudsman schrijven mede namens de gemeentelijke en regionale ombudsmannen op 4 december 2019 een brandbrief aan het kabinet waarin zij het kabinet oproepen om verantwoordelijkheid te nemen voor de toenemende huisvestings- en daklozenproblematiek onder grote groepen van de bevolking.

 

Ook de gemeente Dordrecht kan over dit onderwerp meepraten, maar doet dit te weinig. Wegkijken is het devies, zoals in het geval van M., inmiddels een bekende Dordtenaar door zijn verschijning in de binnenstad.

 

M. heeft als dakloze zeven jaar in zijn Daihatsu Hi-Jet busje ‘gewoond’ op de parkeerplaats van Ateliergebouw Singel 222. Tot de gemeente Dordrecht 2 maanden geleden besloot om het busje te laten wegslepen en op te slaan op kosten van M., die niet eens een adres, laat staan een bankrekeningnummer heeft.

Een dakloze van zijn schuilplaats ontdoen stuit tegen de borst van veel mensen. In ieder geval tegen die van de Stadskunstenaar Dordrecht (SKD), die vanuit zijn atelier zeven jaar getuige is geweest van de overlevingstocht van M.

 

Om een signaal af te geven dat wegkijken zinloos is heeft de SKD besloten een veilig onderkomen te ontwikkelen voor M., om de nachten die kouder gaan worden door te kunnen komen.

 

ONTHULLING De onthulling heeft in kerstsfeer plaatsgevonden op donderdag 19 december 2019 om 20:00 uur op de parkeerplaats van Ateliergebouw Singel 222. U was van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn!

 

Erik Sep,
Stadskunstenaar Dordrecht 2019/20